Thursday, July 19, 2018 05:19 AM
ติดตามเรา LINE ID: #PUKEKOTH
คุณอุราภา เกียรติคุณวัฒนา
สายตาพร่ามัว อ่านหนังสือลำบาก ปวดตาต้องเพ่ง

   

ความประทับใจเกี่ยวกับแบล็กเคอร์เรนท์

หลังจากแทนแบล็กเคอร์เรนท์เป็นประจำ ทำให้การใช้สายตาดีขึ้น สะดวกขึ้น จากที่อ่านหนังสือลำบากก็สบายขึ้น ตัวหนังสือคมชัดขึ้น ใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ได้สบายตาขึ้น ตัวหนังสือคมชัดขึ้น เช่นกัน อ่านหนังสือและใช้คอมได้โดยไม่ต้องเพ่งจนปวดตา การมองเห็นดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้องเครียด หงุดหงิดกับการใช้สายตาอย่างลำบากเหมือนก่อน

คุณอุราภา เกียรติคุณวัฒนา  จ.นนทบุรี

ปัญหา:  สายตาพร่ามัว อ่านหนังสือลำบาก ปวดตาต้องเพ่ง
สมาชิกตั้งแต่ พ.ศ.2552

View 3372

Inline